№543- Буйрук

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИ

БУЙРУК

2018-жылдын 26-июлу № 543

“Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүштүк жана клиникалык трансфузиология боюнча Стандарттарды жана нускамаларды бекитүү” жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-сентябрындагы “Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын өткөрүп берүү” жөнүндө № 596 чы токтомунун негизинде донордук кандын коопсуздугун, кан куюудагы татаалдаштыктарды алдын алу жана кан кызматынын уюмдарынын жана бөлүмдөрүнүн ишин стандартташтырууну камсыз кылуу максатында

БУЙРУК БЕРЕМИН:

1. Төмөнкү тиркемелер бекитилсин:

– кандын жана анын компоненттеринин донорлугу жаатындагы стандарттар (1чи тиркеме);

– донорду медициналык текшерүүнүн тартиби (2чи тиркеме);

– донорлорду сыйлоо жана жеңилдик шарттарын белгилөө тутуму (3чү тиркеме);

– донордон кан жана анын компоненттерин алуунун тартиби (4чу тиркеме);

– Кыргыз Республикасынын бардык аймагында же анын айрым жерлеринде табигый кырсыктар, эпидемиялар, эпизоотиялар жана башка өзгөчө жагдайлар болгон учурларда кандын жана анын компоненттеринин донорлугун уюштуруу тартиби (5чи тиркеме);

– өзгөчө кырдаалдарда донордук кандын компоненттерин жана препараттарын эсептөө талаптары (6чы тиркеме).

2. Медициналык жардам көрсөтүү жана дары саясат башкармалыгы бул буйрукту катталган күндөн тартып үч күндүн ичинде төмөнкүлөрдө жарыяласын:

-“Эркин Тоо” газетасында;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий веб-сайтында;

-Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин веб-сайтында;

-ушул буйруктун көчүрмөсү расмий жарыяланган күндөн тартып бир күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн жөнөтүлсүн;

-буйрук күчүнө кирген күндөн тартып бир күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берип жиберилсин (маалымат үчүн).

3. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Бул буйруктун аткарылышынын көзөмөлдөөсүн өзүмө калтырамын.

Министр К. С. Чолпонбаев